ชื่อ - นามสกุล :ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์
ตำแหน่ง :นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงาน
ที่อยู่ :-
Telephone :045261864
Email :W_semrum@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานสุขศึกษา/ประชาสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :